HOTELI

Poleg letalskih vozovnic je velikokrat potrebno rezervirati tudi hotelsko namestitev v želeni destinaciji. Razpolagamo z on-line sistemi, v katerih vidimo razpoložljivost posameznih hotelov v vsakem trenutku.

Poleg tega so naše cene hotelov pogodbene, kar pomeni, da so velikokrat nižje od dejanskih prodajnih cen. Hotele je možno rezervati samo za en dan ali pa za čas celotnega potovanja.

9a